top of page

מבנים ואתרים לשימור בבאר שבע

ברור לכל בר דעת כי לעבר יש חשיבות בסיפור ההיסטורי של עם, מדינה, עיר ולא תמיד כדאי לבנות חדש אלא דווקא לשמר מבנים ואתרים לשימור בבאר שבע.


הועדה בנושא מבנים ואתרים לשימור


מדינת ישראל היא מדינה צעירה שנבנתה על אדמה עם היסטוריה של אלפי שנים. לאורך כל השנים נבנו פה מבנים, הושמדו ערים, נכבשו שטחים, אויבים מחוץ הרסו ובנו אתרים חדשים. עם חידושן של העליות, החלוצים, כובשי האדמות, בוני המדינה יצרו אתרים ומבנים חדשים שעם השנים הלכו והתבלו אך ערכם ההיסטורי הוא רב. כל עיר מתקדמת מעוניינת כי הנוף העירוני שלה יהיה נעים לעיניים ואת הסמכות לקבוע מהם מבנים ואתרים לשימור בבאר שבע מחזיקה בידיה המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל והיא קובעת זאת לפי קריטריונים קבועים.


מחזיקי נכס לשימור


בעלי נכסים המעוניינים להכריז על הנכס שברשותם כמתאים להליך מבנים ואתרים לשימור בבאר שבע צריכים לפנות למועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ולקבל את אישורה לכך, לעתים המועצה מכריזה על מבנים ועל אתרים לשימור בבאר שבע מיוזמתה ועל בעל הנכס יחולו המחויבויות לשיפוץ בהתאם להנחיות המועצה להליך השיפוץ. מטרתו של שיפוץ של מבנים ואתרים לשימור בבאר שבע אינו רק אסתטי אלא המטרה היא להגן על המבנים ועל הסביבה מפני נזקים ופגיעות כמו רעידות אדמה. מבנים רבים נדרשים גם לעבור התאמה לתקופה ולעמוד בחוקים כמו חוק הנגישות.


תהליך מקצועי של מבנים ואתרים לשימור


לצורך הליך שיפוץ של מבנים ואתרים לשימור בבאר שבע חשוב מומלץ לפנות לחברה המתמחה בנישה מיוחדת זו כמו הטייח והטיח שכבר ביצעו ומבצעים הליכים רבים של שימור מבנים ברחבי הארץ. הצוותים המיומנים שלהם בקיאים בדרישות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל והם יודעים היטב כיצד לבצע פרויקטים כאלה על הצד הטוב ביותר תוך כדי שמירה על החוקים, על בטיחות הסביבה ובעיקר שימור המבנה בצורה הנכונה ביותר והתאמתו לחוקים כמו חוק הנגישות ויצירת הנגשה למתקשים.


אם אתם מרגישים שאתם בצומת דרכים ואינכם יודעים כיצד לפעולה בנושא מבנה לשימור שקיים ברשותכם, תוכלו לשוחח אתנו ואנחנו נסביר לכם באופן מפורט מהו התהליך שיש לבצע, מאיפה מתחילים ואת כל מה שכרוך בפרויקט מסוג זה. אומנם מדובר במיזם מורכב אך כאשר רואים לאחר תקופה את המוצר המוגמר שהוא דומה מאד לתמונות הישנות של מבנה זה, הדבר גורם לאושר רב לבעלי הנכס.


תוכלו להתרשם ממגוון השירותים שלנו:

31 views

Comments


bottom of page