top of page

הסרת צו מבנה מסוכן

שיפוץ בניין הוא אחת הדרכים הפופולריות ביותר להיפטר מצו בנייה מסוכן. הסיבה לכך היא שהיא מאפשרת לבעלים לבצע שינויים שאינם מותרים בעת ההריסה.

ישנם שני סוגים עיקריים של שיפוצים, קוסמטי ומבני. שיפוצים קוסמטיים נועדו לשינוי מראה המבנה, בעוד שיפוצים מבניים נועדו לשינוי אופן תפקודו של המבנה.

בעלי בניינים נותרים פעמים רבות במצב קשה כאשר הם רוצים לשפץ את המבנים שלהם אך הבניין נחשב למסוכן. המבנה

נחשב במקור כמסוכן מכיוון שלא עמד בתקני הבטיחות לתקופתו, אך כעת הוא אינו מעודכן בתקני הבטיחות של היום.

הדרך הטובה ביותר להסיר צו בנייה מסוכן היא באמצעות שיפוץ המבנה כך שיעמוד בכל תקני הבטיחות.

Cracked Concrete Wall _edited_edited.png
Screenshot_7.png
Cracked Concrete Wall _edited_edited.png

ביטול צווים מסוכנים

אחת הבעיות הנפוצות ביותר בבניינים ישנים היא שהם אינם עומדים בתקנות הבטיחות ועלולות להיות מסוכנות עבור האנשים המתגוררים בהם. על מנת למנוע בעיה זו, ניתן להסיר או לבטל צווים מסוכנים באמצעות שיפוץ מבנה.
 

שיפוצים נחוצים לרוב למבנים ישנים, אך תהליך זה עלול להיות מסובך. אחת הבעיות הנפוצות בנכסים מסוג זה היא שהם אינם עומדים בתקנות הבטיחות ועלולים להיות מסוכנים עבור האנשים המתגוררים בהם. מסיבה זו, מומלץ מאוד להזמין קבלן מקצועי בעל ניסיון בעבודה על מבנים ישנים.

מהו צו מבנה מסוכן?

צו בנייה מסוכנת הוא פקודה הנחשבת כמסוכנת על ידי המפקח. פקודות אלו ניתנות בדרך כלל עבור שיטות עבודה לא בטוחות או עבור עבודה שאינה עומדת בקוד.

ישנן סיבות רבות מדוע ניתן להוציא צו בניה מסוכנת, אך כולן קשורות לבטיחות. המפקח יוציא את הצו אם ירגיש שיש סיכון לפציעה, מוות או נזק לרכוש.

מהן הדרישות להוצאת צו מבנה מסוכן?

צו מבנה מסוכן הוא מסמך משפטי המונפק על ידי רשות מקומית לבעל נכס. ניתן להנפיק אותו אם הנכס מהווה סיכון מיידי לבריאותם ולבטיחותם של אנשים בסביבה.

יש לעמוד בקריטריונים הבאים על מנת שיינתן צו מבנה מסוכן:

  1.  על הנכס להוות סיכון מיידי לבריאותם ולבטיחותם של אנשים בסביבתו.

  2.  המתגורר בנכס אינו יכול או לא ינקוט בצעדים סבירים להתמודדות עם סיכון זה.

  3.  הרשות המקומית הודיעה על כוונתה להוציא צו בנייה מסוכן.

ביטול צו מסוכן ברשות המקומית

הבקשה לביטול צו מבנה מסוכן ברשות המקומית נעשית באמצעות הגשת טופס בקשה לרשות המקומית. לטופס הבקשה יש לצרף אגרה אשר נקבעת על ידי המועצה.

בקשה לצו מבנה מסוכן

על המבקש למסור פרטים על המבנה ומצבו. המבקש צריך לספק מידע כמו כמה זמן עבר מאז שהתגוררו בנכס, אם הם מודעים לבעיות מבניות כלשהן, אם יש בעיות בריאות ובטיחות וכו'.

בקשה לביטול צו מבנה מסוכן

על המבקש למסור פרטים לגבי סוג הצו שניתן נגדו, מתי ניתן ומדוע ניתן. הם גם צריכים לספק מידע אם הם מילאו את הצו הזה או לא.

:תוכלו להתרשם ממגוון השירותים שלנו

שימור מבנים

שיפוץ מבנים

שיפוץ חזיתות

bottom of page