top of page

מבנים ואתרים לשימור בתל אביב

תהליך של מבנים ואתרים לשימור בתל אביב ובמקומות נוספים, כורך בתוכו מטרות רבות. אין מדובר בפעולה קוסמטית הנדסית בלבד, אלא ברצון לשמר את ההיסטוריה הייחודית של העיר.


הרעיון שמאחורי תהליכי שימור


הנוף האורבני משתנה כל הזמן ומושפע מהתמורות המתחוללות בענף האדריכלות ובנוף. עם זאת מבנים ישנים, היסטוריים, מוסיפים לנוף ולסביבה עושר תרבותי, אדריכלי, יוצרים אוירה של סביבה מגוונת בין החדש לישן ומהווה את הקשר הרציף בין מודרני למורשת. בתהליך השימור מנסים לשמור על הערך ההיסטורי של המבנה לצד ערכו האדריכלי ויוצרים זהות תרבותית למקום. מבנים ואתרים לשימור בתל אביב מספרים את סיפורה של העיר מראשיתה ועד ימינו אנו.


עושר נדל"ני


לצד העושר התרבותי של מבנים ואתרים לשימור בתל אביב, תהליך השיפוץ והשימור של מבנים אלה מעלה את ערכם הנדל"ני ואת ערך הסביבה כולה. מבנים ואתרים השייכים לפרויקט שימור אטרקטיביים יותר בעיני בעלי עסקים המעוניינים לשכן את משרדיהם במקומות מעניינים ומשמעותיים, הם מושכים תיירים המבקרים במקום ורוצים ללמוד על ההיסטוריה ועל השינויים שחלו באזור.


פרויקטים של שימור


התהליך מתחיל באישור של העירייה לתהליך השימור וכולל הנחיות ברורות של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל מהו אתר לשימור. חברה מקצועית כמו הטייח והטיח תוכל ללוות אתכם במהלך פרויקט. אנשי המקצוע של החברה מיומנים בשיפוץ מבנים לשימור, מכירים את הנהלים ובהתאם לכך הצוות המקצועי של החברה יוביל את הפרויקט.


שינויים ועדכונים


כל שינוי מצריך אישור והיתרים של העירייה, כמו לדוגמה הנגשה של המבנה המחודש עבור משתמשי כסאות גלגלים למשל, בהתאם לחוק הנגישות. בכל הנוגע לתהליך מבנים ואתרים לשימור בתל אביב, חברת הטייח והטיח תגיש לעירייה את כל התוכניות האדריכליות וההנדסיות ולאחר קבלת ההיתרים הנדרשים, אפשר יהיה לבצע זאת בפועל.


מיומנות בתחום ספציפי


תהליך שיפוץ של מבנים ואתרים לשימור בתל אביב צריך להיעשות ברגישות תוך שימת לב על מקצועיות לצד בטיחות עם דגש על ההנחיות של המועצה לשימור אתרים, הנחיות עיריית תל אביב והשינויים המתבקשים בחוק.


חברת הטייח והטיח היא בעלת ניסיון עשיר ומוניטין רב בתחום שימור מבנים. החברה ביצעה מיזמים רבים מסוג זה ברחבי העיר תוך שמירה על הצביון המיוחד של כל מבנה. לכן אם בבעלותכם בניין לשימור תוכלו לשוחח עם אחד המומחים שלנו כדי לקדם את התהליך. כל תהליך של שימור אורך זמן אך התוצאה הסופית היא כדאית ביותר.


תוכלו להתרשם ממגוון השירותים שלנו:

31 views
bottom of page