top of page

צו 3 מבנה מסוכן

מבנה מסוכן מוגדר כמבנה אשר עלול לקרוס. הגדרת מבנה מסוכן נעשית באמצעות הוצאת צו מבנה מסוכן על ידי מחלקת הנדסה אזרחית, או היחידה למבנים מסוכנים של הרשות המקומית לאחר שהתבצעה בדיקה יסודית ומקצועית.

 

רק מהנדס בניין רשאי לבטל את צו מבנה מסוכן. לאחר שביצעו בו את התיקונים שנדרשו בצו מבנה מסוכן.

Cracked Concrete Wall _edited_edited.png
Cracked Concrete Wall _edited_edited.png

כיצד אפשר לבטל את הצו מבנה מסוכן?

כדי לבטל את צו 3 מבנה מסוכן חייבים לשלם את האגרה, למלא טופס המוגש לרשות המקומית אשר יש בו בקשה לביטול  צו זה. המבקש מוסר פרטים לגבי סוג הצו שניתן לו מתי ניתן הצו ומהי הסיבה לקבלת הצו.

 

מעבר לכך יפורט האופן שבו טופלו הליקויים של הבניין .באמצעות שיפוץ הבניין כפי שנדרש.

שיפוץ המבנה היא הדרך היחידה לבטל את צו מבנה מסוכן. מדובר בשיפוץ משמעותי הכולל את  יסודות הבניין ,כמו חיזוק עמודי בניין אשר התפוררו, ברזלים של היסודות שהחלידו חיפוי מחדש של אריחים שנפלו מהקירות, שיפוץ קירות פנימיים שנסדקו ועוד.

 

שיפוץ המבנה נועד לשפר את אופן תפקוד המבנה ולהפוך אותו לשמיש למגורים. בעקבות השיפוץ המאסיבי המבנה עומד כעת בתקנים המחמירים בישראל בנושא הבנייה.

כדי לטפל בליקויים של צו 3 מבנה מסוכן מומלץ להזמין חברה קבלנית שהיא מיומנת בשיפוצים מסוג זה ויש ברשותה את כל הרישיונות הרלוונטיים לכך. עובדי הקבלן יבצעו את כל המטלות הנדרשות על פי כתב הכמויות כדי לתקן את כל הליקויים ובדרך זו תהיה אפשרות להגיש בקשה לביטול הצו.

הסרת צו 3 מבנה מסוכן עם הטייח והטיח

הסיבות להגדרה של מבנה מסוכן וקבלת צו 3 מבנה מסוכן הוא גילוי של סדקים משמעותיים בשלד המבנה או ביסודות המבנה בעומק לפחות של 3 ס"מ. חשיפת מוטות הברזל שבעמודי המבנה.

כל סדק עמוק או פגם רציני יכולים לגרום לכך שהמבנה יוכר כמבנה מסוכן. או לחלופין בעקבות טראומה שהמבנה עבר כמו שריפה רצינית, או רעידת אדמה אשר גרמו זעזוע של המבנה.

הגדרת מבנה מסוכן נעשית בתהליך רשמי, לרוב על ידי הרשות המקומית לאחר שיש חשד וסימנים ולאור הסכנה האורבת לדיירים או לסביבה. הרשות שולחת מהנדס בניין מוסמך אשר מבצע בדיקה יסודית, בוחן את הפגמים ואת הליקויים של המבנה ומחליט אם יש חריגה מהקריטריונים הנדרשים ממבנה תקין. לא כל צו מבנה מסוכן מחייב לפנות מיד את דייריו אך בכל מצב הצו מחייב התייחסות וטיפול מידי.

השאירו פרטים באתר ונשמח לסייע לכם בנושא צו 3 מבנה מסוכן.

מוזמנים להתרשם ממגוון השירותים שלנו:

שיקום מבנים

שימור מבנים

שיפוץ מבנים

שיפוץ חזיתות

הסרת צו מבנה מסוכן

הסיבות להגדרת מבנה מסוכן

bottom of page