top of page

שיפוץ מבנה מסוכן

מבנה מסוכן אשר מוכרז כך על ידי הרשות המקומית, ננטש על ידי דייריו. לפעמים זה קורה באופן מסודר והדיירים מוציאים את חפציהם ולעיתים הדבר נעשה במנוסה ולכן כל הרכוש של המשפחה נותר בבית. המטרה היא להגן על הציבור כדי שלא ייפגעו אם הבניין יקרוס.

Cracked Concrete Wall _edited_edited.png
Cracked Concrete Wall _edited_edited.png

שיפוץ בניינים מסוכנים

בשלב ראשון מהנדס קונסטרוקטור בוחן באופן מדוקדק את מצבו של המבנה כדי לקבל החלטה אם יש אפשרות לשפץ אותו או שהאפשרות המועדפת היא להרוס אותו ולבנות מבנה חדש על פי התקנים החדשים. אם המהנדס מאשר שיש אפשרות לבצע שיפוץ מבנה מסוכן, מבצעים את ההיערכות הנדרשת לכך.

המהנדס מכין את התוכניות הנחוצות עבור חיזוק יסודות הבניין והוספת יסודות חדשים וזאת על פי המשקל המשוער של המבנה לאחר השיפוץ המאסיבי. בהמשך הדרך נכנס לתמונה האדריכל אשר מתכנן למבנה זה את הנראות החדשה לאחר ביצוע שיפוץ מבנה מסוכן.

תהליך השיפוץ של מבנה מסוכן

תהליך שיפוץ מבנה מסוכן הוא תהליך ארוך ונערכים בו הרבה מאד סוגים של עבודות בנייה. בשלב ראשון מבצעים תיקונים נדרשים בקירות הבית הן הפנימיים והן החיצוניים. איטום של כל הסדקים הן השטוחים והן העמוקים בכל רחבי המבנה.

 

העובדים משתמשים הן בחומר מדלל והן בחומרי אטימה מובילים, אשר הם המתאימים ביותר לצורת הבנייה שבוצעה בעת הקמת המבנה.

אם קיים מרתף או מקלט, מבצעים בו איטום שלילי כדי שגם הסדקים שסביר להניח קיימים שם, ייאטמו כהלכה באמצעות חומר האישום שמוחדר פנימה ומתפשט בתוך הסדקים.

שיפוץ מבנים מסוכנים

בשלבים השונים של שיפוץ מבנה מסוכן, משדרגים את הנראות של המרפסות על ידי תוספות של מעקות ומשטחי זכוכית לכל רוחבה של המרפסת. כמו כן משפצים את המדרגות כך שיהיו יציבות ואפשר יהיה לעלות באמצעותן ללא כל חשש. מתקינים דלתות פנים חדשות, דלתות כניסה חדשות ומעוצבות וגם חלונות חדשים על פי המידות הקיימות. או אם יש אפשרות מרחיבים את שטח החלונות וכך ייכנס לכל דירה המון אור וחום.

יש אפשרות להתקין תריסים איכותיים חדשים מפלסטיק, או לחלופין תריסים חשמליים שיוצרים תפעול קל הרבה יותר לדיירי הבית. השלב האחרון הוא צביעה פנימית של קירות הדירות וגם צביעה של הקירות החיצוניים באמצעות צבע מעולה הכולל בתוכו גם חומרי איטום.

אם גם אתם רוצים ליצור מהפך ביציבות של הבית שלכם, דברו אתנו ונשמח לשוחח ולהגיע לסיור במקום כדי לקדם את הפרויקט.

מוזמנים להתרשם ממגוון השירותים שלנו:

שיקום מבנים

שימור מבנים

שיפוץ מבנים

שיפוץ חזיתות

הסרת צו מבנה מסוכן

bottom of page