top of page

תחנת הרכבת של מנשייה

תל אביב-יפו

תיאור הפרויקט

באתר נמצאים מספר מבנים היסטוריים עיקריים: מבנה תחנת הנוסעים,
טרמינל הסחורות ומבני עזר נוספים. מבנים אלו עברו שינויים רבים במהלך
השנים וגם נפגעו קשות מידי אדם ופגעי הטבע, ובעיקר תרמה לכך הסמיכות
המיידית לחוף הים. כמו כן, שומרו ושוחזרו מבני מפעל הבטון של "וילנד" הסמוך.
לאחר עבודת תיעוד שנעשתה למבנים, שוחזרה מעטפת המבנים בשלמותה
ובוצעה הכשרת המבנים למכרז יזמות של עיריית תל אביב לשימושי מסחר, תרבות ופנאי.
המבנים חוזקו לרעידות אדמה והונגשו למוגבלים ונכים תוך שימור קפדני של כל האלמנטים
האדריכליים והעיטוריים שנמצאו בשטח ו/או עלו מעבודת התיעוד.

bottom of page