top of page

שיקום מבנה של בית הספר תלפיות

תל אביב-יפו

תיאור הפרויקט

בית הספר תלפיות נבנה בשנת 1926 כבית ספר עממי לבנות דתיות בסגנון אקלקטי ובגובה של שלוש קומות על-ידי האדריכל דב הרשקוביץ.
הבניין מורכב משני אגפים נפרדים; האגף הקדמי אשר כולל את מבואת הכניסה הראשית למבנה והינו סימטרי למהלך המדרגות הפנימי, המסות המרכיבות אותו הינן בעלות דגשים אנכיים והוא תואם את מאפייניי תכנון הכניסות למבני הציבור שנבנו באותה תקופה.
האגף המשני הינו אגף עם פרופורציות אופקיות יותר ובו קשתות רחבות.
שימור המבנה התבצע בשנת 2021 באמצעות חברתנו במסגרת פרויקט שיקום אשכול גני הילדים העבודה הפועל במקום מאז שנות ה-90.

bottom of page