top of page

שיקום מבנה נחלת בנימין 25

תל אביב - יפו

תיאור הפרויקט

פרויקט נחלת בנימין 25 פינת גרוזנברג, בית צרנוב
אדריכלות: יניב פרדו אדריכלים בשיתוף האדריכלית מיכל רוזנפלד-יוכלמן
אדריכל מקורי (של תוספת הקומה הראשונה) : יהודה מגידוביץ, 1924

bottom of page