top of page

שיקום מבנה המגדל הלבן

רמלה

תיאור הפרויקט

המסגד הלבן רמלה
המסגד הלבן ברמלה המסגד הלבן הוא מהאתרים ההיסטורים והארכיאולוגים המעניינים ביותר ברמלה בפרט ובכלל. זהו מבנה מוסלמי המסמל את גדולתה ותפארתה של רמלה בימי-הביניים. בתחומו חורבת מסגד גדול, מגדל מרובע בולט יפה על סביבתו, מאגרים תת-קרקעיים למים בנוים היטב וקבר א-נבי צאלח, הקדוש למוסלמים. המגדל הוא מרובע וגובהו יגיע ל30 מ’. 119 מדרגות סובבות ומובילות אל קצהו למעלה וממנו מראה נהדר על פני רמלה וסביבתה הרחוקה. במגדל שיש קומות ובקומה השישית למעלה בנוי חדר קטן (ציורים בעמוד הבא). מעל הכניסה אל המגדל חקוקה כתובת ערבית המספרת על בנינו בשנת 1318, בימי הסולטן מוחמד אבו-קלאון, המהלכים החשובים ביותר בשושלת המוסלמים – הממלוכים, שבירתם הייתה בקאהיר של מצרים והם גם שלטו על ארץ – ישראל המשך כמאתיים וחמישים שנה, בקירוב

bottom of page