top of page

נחלת בנימין 41

תל אביב-יפו

תיאור הפרויקט

מבנה מגורים בסגנון האקלקטי, נבנה בשנות העשרים של המאה הקודמת כמבנה מגורים בן קומה אחת בתכנונו של אדר' ד.
פבריקנט, הוסב בשנות העשרים למבנה מגורים בן שתי קומות וכלל תוספות בניה ושינוי חזיתות בתכנונו של אינג' י' אורנשטיין, למבנה בן הקומה
נוספו מרפסות וארקרים מעוגלים בחזית הראשית.

בשנות התשעים של המאה העשרים הוסב המבנה לבית משרדים וכלל תוספות בניה בחיפוי קירות מסך.

במסגרת התכנון המוצע נכללות הסבת המבנה לבית דירות למגורים, פירוק כל תוספות הבניה
המאוחרות ובניית תוספת בניה בסגנון האקלקטי ועפ"י פרטי המבנה המקורי לרבות שחזור פרטי בנין ונגרות מקוריים,
תכנון קומת מרתף לשימושים עיקריים ותוספת דירות גג.

bottom of page