top of page

מלון עלמה

תל אביב-יפו

תיאור הפרויקט

רחוב יבנה 23, תל אביב-יפו – מלון עלמה
מהות הפרויקט: שימור מבנה מגורים והסבתו למלון
פרוגרמה: מלון בוטיק שנת התחלה: 2008 שנת סיום: 2012 סטטוס: הושלם יזם: עדיס’ לייף סטייל
עיצוב פנים: אדר’ ארי שאלתיאל שחזור ציורי קיר: אלי שאלתיאל ושי פרקש

תיאור הפרויקט
המבנה שומר והוסב למלון בוטיק – “מלון עלמה” על ידי היזמים עדי ועירית שטראוס. למבנה נוספה מעלית ומגדל ממ”מים בחזיתו האחורית. חזיתות המבנה שומרו וניתנה תשומת לב לתאורת המבנה בחזיתות הראשיות.

רקע
הבניין ברחוב יבנה 23, פינת רחוב אחד העם בתל אביב נבנה בשנת 1925 על ידי יחיאל הלל זומבך, בתכנונו של האדריכל דב טשודנובסקי. המבנה תוכנן בסגנון האקלקטי אשר היה מקובל בתל אביב בשנות ה-20 של המאה ה-20. הבניין נבנה כבית מגורים ובמהלך השנים נכנסו בתי עסק ומשרדים לדירות בבניין. בשנת 1993, כחלק מפרויקט מגדל ציון, הוסב ייעודו למבנה משרדים, במסגרת תבע נקודתית (מס’ 1881) הכוללת ארבעה בניינים בפינת הרחובות רוטשילד, יבנה ואחד העם. בשנת 2012 הוסב המבנה למלון בוטיק

bottom of page