top of page

יהודה הלוי 97

תל אביב-יפו

תיאור הפרויקט

מזא״ה 50 ״בית המפל״ - העיר הלבנה תל אביב
לא ניתן להתעלם מפרויקט השימור החדש על פינת מזא״ה ויהודה הלוי בלב ליבה של התל אביב, מספר צעדים משד׳ רוטשילד.

״בית המפל״ נבנה בשנת 1932, תוכנן ע״י האדריכל משה צ׳רנר למגורים בסגנון הבינלאומי המוקדם. המבנה לשימור מתוקף תכנית ״לב העיר״ וממוקם באזור הכרזת ״העיר הלבנה״.


במבנה קיימים אלמנטים מהסגנון האקלקטי כדוגמת ציר סימטריה פינתי, חלונות בעלי פורפורציות מאורכות ותריסי כנף.

במהלך 2019 נוספו למבנה שלוש קומות והמבנה שומר וחודש לחלוטין.

bottom of page