top of page

וושינגטון 14

תל אביב-יפו

תיאור הפרויקט

מהות הפרויקט: שימור מבנה היסטורי עם תוספות בניה
פרוגרמה: מגורים סטטוס: בביצוע שנת התחלה: 2014 יזם: חברת הדר דוד אדריכל אחראי: עמר בר אוריין
תיאור הפרוייקט
שימור יסודי של חזיתות המבנה והתאמתן לתכנון המקורי. שימור חדר המדרגות הקיים תוך התאמתו לתקנים חדשים כולל מעלית, תיבות דואר, אינטרקום וכדומה. הוספת 5 קומות חדשות בהתאם לזכויות הבניה במגרש

רקע
בשדרת וושינגטון 14 פינת רחוב פלורנטין 26 נבנה בין השנים 1935-1936 מבנה בן 4 קומות וקומת גג. למבנה ערך אדריכלי הבא לידי ביטוי ברצף האדריכלי בשכונת פלורנטין, פרופורציות הרחובות ושימושי החללים במתכונתם המקורית. המבנה הפינתי שם דגש בתכנונו על נצפות מכיוון רחוב פלורנטין תוך הדגשת קומת הקרקע המסחרית על יד חלל כפול ופתוח באמצעות חלונות גדולים המבנה תוכנן בהתאם למספר עקרונות האדריכלות המודרנית המאוחרת ובהתאמה ל”טיפוס הפלורנטיני”.
האחד הוא אלמנט מרכזי בולט הממשיך כמרפסת מקורה בגג המרפסת שמעליה. טיפוס המבנה הפינתי מציג מרפסות מעוגלות להדגשת הפינה והקווים האנכיים של המבנה. השני הוא חלוקת המבנה על ידי אלמנט וורטיקלי (חדר המדרגות) והדגשתו על ידי חלון “טרמומטר” עשוי ברזל מתועש. השלישי הוא היעדר קישוטיות חזותית בסגנונו האדריכלי. קומת הקרקע של המבנה בגובה של כ 4 מ’ יועדה למסחר ולכך שימשה במשך השנים. שלוש קומות המגורים שמעל קומת המסחר בנות שלוש דירות בקומה, בגובה 3.25 מ׳ בכל הקומות. לקומות המגורים כניסה יחידה מכיוון שדרת וושינגטון המובילה ישירות לחדר מדרגות מקורי. גרם המדרגות בנוי יציקת מוזאיקה ומעקה בטון בגימור טיח צבוע המסתיים בצינור ברזל המטפס ברצף מתמשך בכל הקומות. מאז שנבנה שימש המבנה כחלק בלתי נפרד מהרחוב המסחרי – פלורנטין והשטח הציבורי – שדר׳ וושינגטון, כאן טמון ערכו הסביבתי הגבוה. בשל היותו מבנה פינתי גדול הממוקם בסמוך לאחד משטחי הציבור היחידים בהתאם לתוכנית המקורית של השכונה, שימורו יחזק את המרחב העירוני ותדמיתה האדריכלית של השכונה ובכך יתרום לשימור השטחים הציבוריים הנדירים בשכונת פלורנטין

bottom of page