top of page

בית הקליניקה - ראשל"צ

ראשון לציון

תיאור הפרויקט

אחד ממבני הציבור הראשונים בראשון לציון. המבנה נבנה בשנת 1911 ושימש כבית הקליניקה (מרפאה) של המושבה. כיום משמש המבנה חלק ממוזאון ראשון לציון.

bottom of page