top of page

בית הכנסת הגדול

רחובות

תיאור הפרויקט

מבנה בית הכנסת הוא מונומנטלי בעיצוב אָקלָקטִי (לקטני). על שעריו כתוב הפסוק "זה השער לה' צדיקים יבואו בו". על קירותיו של בית הכנסת לוחות שיש המנציחים את מייסדיו וכן רבים מראשוני המושבה. לאורך קירותיו הפנימיים פזורים ציורים המנציחים את 12 השבטים .מאחורי ציורי השבטים מסתתרים כך אומרים לי יודעי דבר, עיטורים מתקופת ראשית בית הכנסת

bottom of page