בית הבאר

רחובות

תיאור הפרויקט

ההיסטורי ברחובות נחנך מחדש כאתר מורשת לאומי .
'בית הבאר' עבר עבודות שימור ושחזור באמצעות עיריית רחובות והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל,
ונחנך מחדש כמרכז מבקרים שישקף את ההיסטוריה של תחום המים ברחובות ושל היישוב היהודי בישראל כולו.