top of page

בית האסמים

רחובות

תיאור הפרויקט

"בית האסמים" נבנה בשנת 1910 על ידי מרדכי מקוב בנה של בתיה מקוב (בעלת נחלות ומהנשים הראשונות במושבה), בן לאחת המשפחות הותיקות ברחובות.

המבנה שוכן לאורך רחוב גורודסקי – בהמשך לרחוב יעקב (הרחוב הראשון בעיר רחובות) במרכז הגרעין הראשוני של המושבה.

שמו של המבנה נובע משימושו כמחסן תבואה.

המבנה שמר על חזותו המקורית כמעט ללא שינוי לאורך השנים, ובהמשך הפך למבנה חנויות וכן בית מגורים לרופא המושבה.
עבודות השימור
שימור המבנה כלל טיפול בפרטי המבנה, שחזור פרטי נגרות ומסגרות שלא שרדו וטיפול בגג המבנה שעבר תהליכי בלייה.

חלק משמעותי בשימור המבנה, נסוב סביב טכניקת הבנייה הייחודית העושה שימוש באבנים בגודל בלתי אחיד:

העבודות כללו ניקוי של האבנים מצמחייה ופסולת, ניקוי המיישקים בינן וטיוח מחודש שלהן.

במסגרת התחדשות עירונית הוסב המבנה לשימוש ציבורי ומסחרי.

bottom of page