top of page

אמפי גבערם

קיבוץ גברעם

תיאור הפרויקט

בעבודה סיום משוער 06/22המבנה הוקם בתחילת שנותב החמישים סמוך לכביש הראשי שמוליך לקיבוץ גברעם,
כקילומטר אחד ממערב לקיבוץ.
אמפיתיאטרון גברעם הוא מבנה פתוח ששימש
להופעות תרבותיות לאוכלוסיית מועצה אזורית חוף אשקלון עד שנות ה-70 של המאה ה-20. עבודה עבור חברת קק"ל לאנדרטה עבור חללי צוק איתן .

bottom of page