top of page

סוגי שימור מבנים

בערים רבות בישראל אפשר לראות תנופת עשייה משמעותית בתחום שימור מבנים. יש כמה אופציות של השימור וזאת על פי גישות שונות.

אפשר לסווג את כל המערך של השימור לשלושה סוגי שימור מבנים:

· הגישה ההיסטורית שבה משמרים את המבנה באופן מדויק לנראות שלו בעבר וזאת כדי שכל העובדים והשבים יראו את המבנה ההיסטורי באופן זהה למראה שלו בעבר. לצורך כך בונים אלמנטים מחומרים שבדרך כלל כבר לא משתמשים בהם אך התוצאה המדויקת שהיא זהה לנראות בעבר היא מהותית בגישה זו. בדרך זו התושבים נחשפים למקומות מסקרנים שהיו בעבר גולת הכותרת בעיר כמו בית העם, מוזיאון, מלון וכו'.

· הגישה האדריכלית מבין סוגי שימור מבנים מעניקה דגש לחוויה של מי שמגיע למקומות האלה. המטרה היא שהנראות תהיה זהה או דומה לכל האפשר למבנה ההיסטורי המקורי, אך יהיו במבנה גם אלמנטים חדשניים שיעשירו את המקום ויעניקו לו נופך חדש ומודרני יותר.

· הגישה התרבותית מעניקה דגש להנגשת התרבויות הקודמות כדי שהתושבים במציאות העכשווית יכירו את הרגלי התרבות שהיו נהוגים בעבר, וכך יגבשו גם הם את זהות התרבות המקומית.

גישות עכשוויות לגבי שימור מבנים

מבין סוגי שימור מבנים, הגישה העכשווית היא לפעול בנישה האדריכלית באמצעות המומחים של הטייח והטיח או בנישה התרבותית. לכן מבצעים כמה פעולות בתחום הבנייה, כמו לדוגמה ייצוב המבנה על ידי חיזוק היסודות הקיימים ולעיתים גם הוספת יסודות חדשים, תיקוני תחזוקה כמו טיפול בתריסים ובחלונות ובמידת הצורך החלפתם לדגמים שהם דומים לנראות המבנה בעבר וזאת על פי תמונות שנשארו מתקופת הפריחה של מבנה זה.

כמו כן שיקום של החלקים שנפגעו במבנה זה, כמו אריחי ריצוף אותנטיים, תיקון הקירות, שיפוץ המדרגות ועוד. בדרך זו המבנה הארכיטקטוני מקבל במהלך ביצוע הפרויקט את המראה של העבר אך הוא מבנה מחוזק ומודרני כיוון שהשתמשו בחומרי גלם תקניים, כדי לבצע עבודה מאסיבית שתהיה איתנה לאורך שנים רבות.

דגש משמעותי מעניקים לשיפוץ החזית של המבנה ולכן הוא מעורר השתאות רבה בקרב כל מי שעובר בסביבה זו ונהנה לראות שבוצע שינוי על פי התכנון של אחת מהאופציות של סוגי שימור מבנים.

אם יש ברשותכם מבנה ישן ואתם מעוניינים לבצע בו פעולות של שימור או שחזור, הצוותים המקצועיים והמנוסים של הטייח והטיח ישמחו לבצע יחד אתכם סיעור מוחות, כדי לקבל החלטות ולצאת לדרך משותפת במיזם.


חברת הטייח והטיח מתמחה במסגרת השירותים של:

21 views

Comments


bottom of page