top of page

מבעד למראה: סיפורו בן מאה השנים של "בית התאומים" בתל אביב

הוא התחיל כבית מגורים לצמד אחים, המשיך כבית ספר, התגלגל לבית חולים, עמד נטוש, שופץ, הופרד ולבסוף אוחד: מאה שנה אחרי שנבנה ב-1922, חוזר בית ברלין-פסובסקי לתפקד כחלל אחד. לרגל השלמת השיפוץ, חזרנו לסיפור המרתק של הבית האירופאי היפהפה שנבנה בידי ראשון האדריכלים המודרניסטיים בישראל.8 views

Comments


bottom of page