top of page

מבנים ואתרים לשימור בהרצליה

העיר הרצליה היא אחת הערים הוותיקות בישראל. קיימות עדויות על ישוב האזור עוד משלהי העידן הפרה-היסטורי, דרך תקופת המקרא ותקופת בית שני. בשנת 1921 החל יישוב המושבה הצעירה והיא גדלה והתפתחה עד להיותה העיר המודרנית והמפותחת שהיא היום.

לאור ההיסטוריה ארוכת השנים של העיר, אפשר למצוא מגוון של מבנים ואתרים לשימור בהרצליה.


שימור מורשת בהרצליה


עירית הרצליה מקדמת באופן עקבי תוכנית לשימור מבנים ואתרים. תוכנית השימור כוללת כ - 70 אתרים והיא מאפשרת הצצה אל העבר של העיר ומחזקת את הקשר של תושבי העיר למקום. אפשר לומר כי התוכנית משפיעה על פיתוח המרחב הציבורי משום שאתרים ומבנים רבים ששומרו הופכים להיות מוקדי משיכה לציבור הרחב. חלק מהמבנים והאתרים לשימור בהרצליה כוללים מפעלי מים, אתרים ארכיאולוגים, אתרי טבע ונוף ושיש להם ערכים תרבותיים והיסטוריים.


תהליך השימור של מבנים ואתרים


תהליך השימור יכול לכלול מספר של פעולות והן נקבעות על פי מצב המבנה או האתר הקיימים. להלן חלק מהפעולות אפשר לבצע:

· במבנים רעועים המועמדים לשימור, נעשות עבודות של בנייה מחדש. העבודה כוללת שיחזור של המבנה או האתר על סמך תמונות ישנות כדי לשמור על צביונו של הבניין.

· שיחזור של אתרים או מבנים קיימים שיש לשפץ באופן יסודי ולהחזיר עטרה ליושנה, כיוון שהזמן גרם לפגמים רבים במבנה. נעשות פעולות של שיחזור והחזרת המבנה או האתר לצורתם המקורית ללא שינויים או תוספות.

· שימור של מבנים ואתרים המצויים במצב טוב יחסית ולכן יש לבצע עבודות תחזוקה בסיסיות ושימור המצב הקיים.

· תוספת של יסודות או חיזוק יסודות קיימים כאשר מצב המבנה או האתר רעוע ומסוכן לציבור ושמירה על חיצוניות זהה לנראות בעבר.

יתרונות פעולת השימור

פעולת השימור מביאה לכך שהסביבה הטבעית בה קיימים המבנים הופכת להיות מעניינת יותר ומכבדת את עברה. מבנים ואתרים לשימור בהרצליה הם בעלי אופי ייחודי ובאים להראות לדורות הצעירים את ההיסטוריה המקומית החשובה כל כך. מבחינה כלכלית ערכו של מבנה שעבר שימור גבוה יותר ממבנה שאך נבנה.

חברת הטייח והטיח מבצעת עבודות שימור ושחזור בנקודות רבות ברחבי ישראל, תוך הקפדה על ביצוע מלוא הדרישות של הרשויות כדי שהתוצאה תהיה לא פחות ממושלמת.

דברו אתנו כיוון שהחברה מלווה את בעלי הנכס לאורכו של כל התהליך כדי ליצור סביבה עירונית ערכית שמכילה גם שכבות מהעבר, כמו מבנים ואתרים לשימור בהרצליה.


תוכלו להתרשם ממגוון השירותים שלנו:

10 views
bottom of page