top of page

מבנים ואתרים לשימור באשדוד

באשדוד יש מבנים ישנים רבים הן מתקופת קום המדינה וגם מתקופות היסטוריות קדומות יותר. ואף על פי שמדובר באחת הערים הגדולות והחדשניות בישראל, נושא מבנים ואתרים לשימור באשדוד מתבצע בניהולה של העיריה.


שיקום מבנים באשדוד


ברחבי העיר ובמיוחד בשכונות הראשונות של היישוב שהפך לעיר, אפשר לראות מבנים ישנים הן פרטיים ששימשו למגורים והן ציבוריים ששימשו למטרות שונות של היישוב. חלק מהבתים האלו רעועים וקיימת מסוכנות להימצא בהם. העירייה סוקרת את כל מבנים ואתרים לשימור באשדוד ומגבשת החלטות לגבי העדיפות והדחיפות של הטיפול בכל אחד מהמבנים האלו.


אם מדובר באופציה של מבנים ואתרים לשימור באשדוד אשר היסודות שלהם אינם איתנים יש שתי אפשרויות. האחת היא להוסיף יציקות בטן בשקיעה המתאימה ליסודות הקיימים וכך לייצב את הבניין או לחלופין להכין יסודות נוספים בהיקף של המבנה וכך להעניק לו איתנות משמעותית. הנושא נבדק באופן מעמיק על ידי המהנדסים והאדריכלים המיומנים של חברת הטייח והטיח ובהתאם לכך הם מגישים את התוכניות המפורטות למחלקת ההנדסה של העירייה.


היתרי בנייה עבור מבנים ואתרים לשימור באשדוד


כל פרויקט של שימור הוא ייחודי ולכן נדרשות בדיקות מקיפות רבות כדי לקבל היתרי בנייה. יש מקרים שבהם מחלקת ההנדסה של העירייה מבקשת לשנות חלק מהתוכניות עקב נושאים שונים ורק לאחר התיקון הנדרש, מתקבל היתר בנייה לתחילת ביצוע הפרויקט.


קיימת חשיבות רבה לבצע את כל שלבי המיזם על פי הסדר הנכון ולכן בשלב הראשון מבצעים את כל נושא חיזוק היסודות ורק לאחר מכן מטפלים בנושאים האחרים כמו שיוף של הקירות החיצוניים, מריחת פריימר, וצביעה באמצעות צבע איכותי שהוא בגוון דומה לגוון שבו היה צבוע המבנה בעבר.


כמו כן ביצוע עבודות פנימיות בתוך המבנה, טיפול בקירות הפנימיים של מבנים ואתרים לשימור באשדוד, תיקון כל התקלות והכשלים, ריצוף של פנים החדרים או האולמות בריצוף המזכיר את הריצוף בעבר. כמו כן התקנה של דלתות וחלונות מאסיביים בעלי נראות כמו בתמונות האותנטיות ועל פי הסגנון שבו נבנה כל אחד מהמבנים הישנים האלו.


בחירה בצוות מקצועי עבור שימור מבנים ואתרים באשדוד


כדי לבצע את העבודה באופן מקצועי יש להיעזר בצוותי המומחים של הטייח והטיח אשר ביצעו עבודות שימור ושיפוץ של מבנים ואתרים לשימור באשדוד וגם בערים רבות נוספות ברחבי הארץ. השאירו את הפרטים שלכם ונשמח לסייע גם לכם בקידום תהליך ייחודי זה.


תוכלו להתרשם ממגוון השירותים שלנו:

20 views

Comments


bottom of page