top of page

לחשוף את היופי שהתחבא מאחורי עשרות שנים של טלאים

שיפוץ מרהיב באשכול הגנים ברחוב העבודה בתל אביב חשף את יופיו של המבנה המקורי, שנבנה ב-1926 ושימש כבית ספר לבנות. במהלך השיפוץ שוחזרו הפרטים המקוריים של הבניין, והמבנה הותאם לסטנדרטים מודרניים. למהלך אחראים גם ההורים, שנאבקו נגד התוכנית המקורית של העירייה.

קישור לכתבה - https://www.mako.co.il/living-architecture/local/Article-aa65f1228f5f081026.htm

5 views
bottom of page